Chương trình Tiếng Anh Mùa hè

Chúng tôi tự hào cung cấp các chương trình với các môn học thuật nghiêm ngặt và trao đổi văn hóa thực sự. Thời gian trên lớp của bạn sẽ được bổ sung một loạt các hoạt động thế giới thực quanh Boston và New England, giúp bạn thực hành ngôn ngữ khi học ngôn ngữ đó. Mỗi ngày bạn sẽ thấy khả năng và sự tự tin của mình tăng lên.

Giảng viên trong lớp của chúng tôi đều là những giảng viên tiếng Anh chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các giảng viên tận tâm trong việc tối đa hóa khả năng học tập cả ở trong và ngoài lớp học.
 

Tìm chương trình của bạn


Chương trình trung học Tiếng Anh Hôm nay
Chương trình 3 tuần cho học sinh trung học từ 15 – 17 tuổi

Tiếng Anh Hôm nay 4 tuần
Chương trình 4 tuần cho học viên trên 17 tuổi

Tiếng Anh Hôm nay 6 tuần
Chương trình 6 tuần cho học viên trên 17 tuổi

Viện Học giả Quốc tế
Chương trình 6 tuần cho các học viên có trình độ đại học

Chương trình học giả STEM quốc tế

Chương trình 6 tuần cho các học viên có trình độ đại học

Yêu cầu thêm thông tin